ارسال بار توسط فروشنده و مجموعه، طبیعتا پس از هماهنگی با خریداران محترم، پس از اتمام مراحل فروش، از جمله پرداخت وجه یا تبادل چک و تسویه حساب انجام می شود. تسویه حساب نهائی در نهایت، به نوع توافق فروشنده و خریدار بستگی دارد.
  الف- چنانچه محل سکونت، محل پروژه یا کسب و کار خریدار، در شهر شیراز و حومه باشد، بسته به حجم کالای خریداری شده، به واسطه حمل و نقل شهری از جمله اسنپ باکس، سواری اسنپ یا وانت، برای خریدار ارسال  خواهد شد. در همه موارد، هزینه ارسال بر عهده خریدار خواهد بود، مگر اینکه بین خریدار و فروشنده توافق خاصی منعقد شده باشد.
  ب- چنانچه محل کسب و کار خریدار یا محل پروژه در شهری در سراسر کشور، غیر از شیراز باشد، پس از ایجاد هماهنگی با خریدار، کالا به بنگاه های باربری مورد نظر خریدار یا پایانه های مسافربری با احتساب هزینه حمل داخل شهری توسط خریدار، ارسال می شود تا به شهر مورد نظر حمل شود